dinsdag 29 maart 2011

De laatste voorjaarswerkzaamheden


Op bijna alle percelen is eind februari mest uitgereden door het loonbedrijf. Enkele percelen hadden toen echter onvoldoende draagkracht en zijn maar gedeeltelijk bemest. Na een periode van droogte zijn alle percelen weer goed begaanbaar. Lieuwe Klaas heeft vandaag daarom een begin gemaakt met de afronding van de voorjaarsbemesting. Dit doen we met eigen machines omdat dit klusje eigenlijk te klein is om de loonwerker in te schakelen. 

De tank is opgehaald, de voorlader op de trekker moet nog even afgekoppeld worden.
 Het vullen van de tank gebeurt met behulp van vacuum. Er kan 8.400 liter mest in de tank.
Lieuwe Klaas onderweg naar een perceel.
Zodra de bemester op de grond zakt vloeit de mest in de geultjes die de machine maakt. Op de foto is de tank net leeg en wordt de bemester weer opgetild en ingeklapt zodat de combinatie weer veilig over de weg kan.

maandag 28 maart 2011

Groep 1 en 2 CBS Groen van Prinster op bezoek

Op 16 maart kregen we bezoek van groep 1 en 2 van CBS Groen van Prinsterer uit Dokkum. Het was voor ons leuk om een rondleiding te geven aan de geinteresseerde kinderen, ouders en juffen. De kalveren en de lammetjes waren favoriet, de grote stier die tussen de koeien loopt was ook een ware attractie.

Voor meer foto's Klik hier.

zondag 27 maart 2011

Welkom

Op deze site zullen we u informeren over de werkzaamheden en gebeurtenissen op onze boerderij.

Op onze boerderij hebben we melkkoeien, schapen en een paar kippen. Rondom het bedrijf ligt ongeveer 50 hectare grasland. Sinds juli 2009 worden er ook melkkoeien gehouden op onze huidige locatie. Daarvoor was het bedrijf onderdeel van een maatschap. De koeien werden toen gemolken op een andere locatie en op de huidige locatie werden voornamelijk droogstaande (hoogzwangere) koeien, jongvee en enkele schapen gehuisvest.

De dagelijkse werkzaamheden bestaan uit 2 maal daags koeien melken, 1 maal daags koeien voeren en 2 maal daags de kalveren voeren en verzorgen. Afhankelijk van het seizoen komen daar nog extra klusjes bij. Dit zijn in de zomer bijvoorbeeld het bemesten van het land en gras maaien. In het voorjaar worden de lammetjes geboren.

De koeien lopen jaarrond in een ruime stal met veel daglicht, ventilatie en comfortabele matrassen op de ligplekken. In de zomer krijgen de koeien overdag weidegang. Meestal loopt het weideseizoen van begin mei tot eind Oktober. Op hele warme dagen blijven de koeien even binnen zodat ze geen last hebben van de warme zon. Wanneer het enkele dagen regent blijven de koeien soms ook 1 of 2 dagen binnen. Koeien hebben een hekel aan regen.

We zullen regelmatig foto's en nieuws plaatsen over ons bedrijf. Laat gerust eens een bericht achter.

Fam. Hiemstra